lørdag den 22. januar 2011

Delfiner lige så intelligente som mennesker

delfiner er blevet erklæret verdens mest intelligente væsener efter mennesket.Videnskabsmænd mener at de er så begavede at de burde blive behandlet som “ikke-menneskelige-personer”Undersøgelser i delfin adfærd har vist, hvor meget deres indbyrdes kommunikation rent faktisk ligner menneskets, og at de er langt kvikkere end chimpanser. Dette er blevet bakket op af anatomiske undersøgelser, der viser, at delfin hjerner har mange vigtige nøgle funktioner der forbindes med høj intelligens.

Forskerne hævder, at deres arbejde viser, at det er moralsk forkasteligt at holde så intelligente dyr i fangeskab, i forlystelsesparker eller at dræbe dem for mad eller ved uheld, når der fiskes. Omkring 300.000 hvaler, delfiner og marsvin dør på denne måde hvert år.Delfiner har længe været anerkendt som blandt de mest intelligente dyr på planeten, men mange forskere havde sat dem under chimpanser, som nogle undersøgelser har fundet, kan nå intelligens niveauerne for treårige børn. For nylig har en række adfærdsmæssige undersøgelser dog antydet, at delfiner, især arter som Bottlenose (Øresvin), kunne være klogest af de to. Undersøgelserne viser, hvordan delfiner har forskellige personligheder, en stærk selvfølelse, og kan tænke på fremtiden.

Det er også blevet klart, at de er "kulturelle" dyr, hvilket betyder, at nye former for adfærd, hurtigt kan blive opfanget fra en delfin til en anden.

I en undersøgelse viste Diana Reiss,professor i psykologi ved Hunter College, City University of New York, at
Bottlenose delfiner kunne genkende sig selv i et spejl, og bruge det til at inspicere forskellige dele af deres krop, en evne, der var blevet tænkt begrænset til mennesker og store aber.
I en anden, fandt hun, at delfiner i fangeskab også havde evnen til at lære et rudimentært symbol-baseret sprog.
Anden forskning har vist, delfiner kan løse vanskelige problemer, og at de mens de lever i naturen, samarbejder på måder, som indebærer komplekse sociale strukturer og en høj grad af følelsesmæssig raffinement.

I en sag for nylig, hvor en skadet vild delfin blev reddet, lærte hun det, fra forlystelses parker kendte, ”Gå på Halen” trick, mens hun i en periode ventede på at blive rask i et Delfinarium i Australien.Efter hun blev sat ud i det fri, var forskere forbavset over at se dette tricks spredning blandt vilde delfiner, der havde lært det fra denne hun delfin, Thea.

Der er mange lignende eksempler, såsom den måde delfinerne der lever i Western Australia har lært at holde svampe over deres snuder for at beskytte sig selv når de søger efter spiny fisk på havets bund.

Sådanne iagttagelser sammen med andre viser, for eksempel, hvordan delfiner kan samarbejde med militær præcision om at runde stimer af fisk op til at spise, hvilket har rejst spørgsmål om hjernens strukturer, der nødvendigvis ligger til grund for denne evne.

Når det kommer til intelligens, er hjernen størrelse i sig selv mindre vigtig end dens relative størrelse i forhold til kroppen.
Hvad Marino og hendes kolleger fandt, var, at hjernebarken og neocortex af Bottlenose Delfiner var så store, at "de anatomiske forhold, der vurderer, kognitiv kapacitet placerer dem så højt intelligensmæssigt at de kun er overgået af den menneskelige hjerne". De fandt også, at hjerne cortex hos delfiner som Bottlenose havde samme højtravende folder, som er stærkt forbundet med menneskelig intelligens.
Sådan folder øger mængden af cortex og hjernecellernes evne til at sammenkoble sig med hinanden. "Selvom delfiner har undergået en udvikling ad en anden neuroanatomisk bane end mennesket, har hvalers hjerner flere funktioner, der er korreleret med kompleks intelligens," hat Marino sagt.

Marino og Reiss vil præsentere deres resultater på en konference i San Diego, Californien, i næste måned. Resultaterne konkluderer, at de nye beviser om delfin intelligens gør det moralsk forkasteligt at mishandle dem.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar